Anëtari më i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Përparim Kalo betohet para Presidentit të Republikës

Anëtari më i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Përparim Kalo betohet para Presidentit të Republikës
Anëtari më i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Përparim Kalo betohet para Presidentit të Republikës
Anëtari më i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Përparim Kalo betohet para Presidentit të Republikës
Anëtari më i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Përparim Kalo betohet para Presidentit të Republikës