Anëtarët e rinj të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar betohen para Presidentit të Republikës

Anëtarët e rinj të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar betohen para Presidentit të Republikës