Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”

Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”
Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”
Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”
Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”
Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”
Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”
Anagni-Presidenti Meta nderohet me Çmimin Ndërkombëtar “Bonifacio VIII Për një Kulturë të Paqes”, si dhe vlerësohet me Titullin e lartë “Senator Akademik Nderi”