Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Sh.T.Z. Alastair King-Smith i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Sh.T.Z. Alastair King-Smith i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Sh.T.Z. Alastair King-Smith i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Sh.T.Z. Alastair King-Smith i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta