Ambasadori i Algjerisë, Sh.T.Z. Mahieddine Djeffal i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta

Ambasadori i Algjerisë, Sh.T.Z. Mahieddine Djeffal i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta
Ambasadori i Algjerisë, Sh.T.Z. Mahieddine Djeffal i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta
Ambasadori i Algjerisë, Sh.T.Z. Mahieddine Djeffal i paraqet Letrat Kredenciale Presidentit Meta