5 PYETJE TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PËR PROKURORINË PRANË GJYKATËS RRETHIT ELBASAN DHE DREJTUESIN E SAJ