Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13461  

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13461  

D E K R E T 

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

 Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 

 1. Mimoza Ibrahim Kuka (Selaj)
 2. Anxhela Sokol Alinj
 3. Arad Islam Mavriqi
 4. Rineta Hysni Mara
 5. Xhenifer Ibrahim Mytkolli
 6. Sidritë Fatmir Bazaj
 7. Rei Leonard Kurti
 8. Denion Apolon Baçe
 9. Luljeta Xhemali Lushka
 10. Eglerta Rrahman Lünendonk (Poka)
 11. Armend Milazim Velaj
 12. Suela Bardhul Rossberg (Danksi)
 13. Klarens Izet Kuçi
 14. Amelia Klarens Kuçi
 15. Jonida Fatos Cangonja
 16. Sadete Musa Aga
 17. Joana Shefqet Zick (Alikaj)
 18. Ledjan Lefter Latifi
 19. Ervin Xhavit Hasanaj
 20. Dorela Vlash Dhamo
 21. Edvin Sotiraq Bodari
 22. Alma Adem Kalaja (Mansaku)
 23. Elena Sali Kalaja
 24. Luiza Nazmi Hamiti (Bakalli)
 25. Michelle Arben Hamiti
 26. Hera Arben Hamiti
 27. Kujtim Nevruz Iljazi
 28. Loris Dashnor Luka
 29. Artur Riza Dering (Bulica)
 30. Eros Enver Qotja
 31. Lindita (Lintita) Miltiadh Shqevi (Skevi)
 32. Josef Osama Abdel Aleem
 33. Sara Osama Abdel Aleem

                                                                 Neni 2

 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 07.02.2022
Nr. i dekretit: 13461  

              PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
          ILIR META