Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 70/2022

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 70/2022

Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr.71/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr.71/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti dekreton datën e zgjedhjeve vendore 2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T  PËR CAKTIMIN E...

Lexo më shumë Presidenti dekreton datën e zgjedhjeve vendore 2023

Archive, Akte Juridike, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 69/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 69/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 68/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 68/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 67/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 67/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 66/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 66/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 65/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 65/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 64/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 64/2022

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 63/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 63/2022

Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Zëvendësdrejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T  PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Zëvendësdrejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 62/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 62/2022