Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9948

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Zhaklin Dashamir Çerma
2. Laurent Fadil Ibra
3. Merjem Laurent Ibra
4. Fatime Laurent Ibra
5. Hatixhe Laurent Ibra
6. Antonio Nikoll Ndoja
7. Etleva Rushit Riering (Bebo)
8. Blerina Agim Manaj
9. Romina Roland Mali (Mita)
10. Pranvera Hysen Krasniqi
11. Kitti Igli Osmani
12. Mirlind Valdet Groshi
13. Marsela Gani Potka
14. Jurgen Durim Lamaj
15. Demona Bajram Zela (Hidri)
16. Deborah Amarildo Zela
17. Nertila Halil Furriku
18. Valmira Adem Hala
19. Sabina Sadik Hoxhallari (Ibrahimi)
20. Kevin Hysni Hoxhallari
21. Liljana Toma Stajkiq (Bercamaj)
22. Miško (Mishko) Rado Stajkiq
23. Srđan (Sergjan) Rado Stajkiq
24. Etleva Zini Gjoni (Haskaj)
25. Ledia Roland Veshi
26. Boris Nadi Trashani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.01.2017
Nr. i dekretit: 9948

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI