Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9906

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Renata Vladimir Fisheku
2. Ervin Barjam Hasko
3. Momir Radisha Krstović (Nikollaj)
4. Etleva Mitat Schrezenmaier (Demollari)
5. Eduart Skënder Bistri
6. Eglantina Nasi Bistri (Sotiri)
7. Daina Eduart Bistri
8. Ollga Jako Zlatičanin (Pranvera)
9. Gjorgji Thanas Gjergiq (Banushi)
10. Momira Gjorgjo Gjergiq (Doniku)
11. Dejan Gjorgji Gjergiq (Banushi)
12. Mishko Gjorgji Gjergiq (Banushi)
13. Lulzim Ibrahim Agimgostivari
14. Jonilda Vait Agimgostivari (Elmasllari)
15. Edmond Maksut Kapllani
16. Besjan Vehbi Spahiu
17. Klejdja Hamit Habip
18. Etleva Gjolik Nota (Komeraj/Komenaj)
19. Fisnik Dali Kurti
20. Edmond Xhevdet Tufa
21. Sose Çelnik Sageri (Gishto)
22. Ermir Agim Toska
23. Maringlen Barjam Isanllari
24. Dalibor Gjorgji Gjergiq (Banushi)
25. Orion Naim Dibra
26. Altin Hysen Spahiu
27. Gazmen Haxhi Shehu
28. Emal Agim Konomi
29. Hamidush Mehmet Bakri
30. Melsjan Sabri Sula
31. Albana Hysen Sula (Duka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 23.12.2016
Nr. i dekretit: 9906

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI