Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9779

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Arta Brahim Loshi (Bilaj)
2. Limoz Ilia Pali
3. Chrissa Margarete Ardian Nako
4. Xhesika Kujtim Hoxha
5. Rado Ilo Stajkiq (Llazoja)
6. Adrian Selim Zagori
7. Eula Xhevdet Zagori (Mahilaj)
8. Ben Adrian Adrian Zagori
9. Hereida Bardhyl Dani
10. Ledjona Agron Dulaj
11. Megan Stavri Reveli
12. Rozeta Skënder Kaloshi
13. Fazli Afrim Mulaj
14. Mirela Fetah Luparello (Xhaxhaj)
15. Silva Ferdinand Naço
16. Brita Dodë Dakaj
17. Anila Mas-har Börger (Kunxholli)
18. Alfred Sefulla Mersini
19. Migena Bajram Mersini (Lile)
20. Paula Alfred Mersini
21. Jetart Alfred Mersini
22. Helly Elisabeth Alfred Mersini
23. Fatbardha Shaban Dizdari (Matoshi)
24. Andreas Fadil Serjani
25. Gligo Llazo Zlatičanin (Kerstoja)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 31.10.2016
Nr. i dekretit: 9779

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI