Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9727

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Aida Selamet Hamzi
2. Suela Zihni Haxhiraj
3. Olivera Josif Schmidt (Adhami)
4. Semiha Beqir Rami (Muka)
5. Xhejni Gëzim Fyshku
6. Kristian Viktor Gjinaj
7. Hanë (Hane) Zef Volaj (Mitaj)
8. Arbër Jenisher Liçaj
9. Brikena Ferit Çeribashi (Vrapi)
10. Agron Ruzhdi Alla
11. Anila Rexhep Alla (Isufaj)
12. Aurela Agron Alla
13. Olsa Idris Palamani
14. Erand Novrus Zeka
15. Sabina Bardhyl Dani
16. Violeta Leko Zlatičanin (Savoja)
17. Ronaldo Besnik Rreshka
18. Gerta Jurgen Treska
19. Eduard Jonaq (Janaq) Shoro
20. Mirela Abdi Shoro (Gorenca)
21. Fiona Eduard Shoro

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 01.09.2016
Nr. i dekretit: 9727

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI