Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9723

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9723

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J
    

Neni 1    

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Ӧzlem Nureldin Hassan Gulam
2.    Donald Sajmir Brari
3.    Laert Haxhi Nina
4.    Rahim Jahja Toçilla
5.    Suela Rahim Toçilla
6.    Nertila Nexhat Bilbija (Qereshniku)
7.    Arlind Afrim Baraku
8.    Hysen Gjemë Rashkaj
9.    Alba Gjemë Rashkaj
10.    Melissa Mustafa Gurthi
11.    Stejsi Melsi Mita
12.    Loreta Fadil Kapaj
13.    Renarda Gezim Scherer (Peti)
14.    Klaudjo Zamir Kurtezi
15.    Sidita Ahmet Bashi (Islami)
16.    Lutfi Ahmet Lahi
17.    Aldomir Leonard Bandilli
18.    Hans Gani Karaj
19.    Alma Fatmir Kujxhiu
20.    Zharko Gjorgji Zllatiçanin (Kerstoja)
21.    Nada Bozho Zllatiçanin (Brajoviq)
22.    Julka Ivo Šunjević (Savoja)
23.    Srebrenko Stojan Šunjević (Pranvera)
24.    Erjona Ahmet Meziu (Blloshmi)
25.    Xhemal Ibrahim Biba

   Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 15.08.2016
Nr. i dekretit: 9723    

         
   PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                               BUJAR NISHANI