Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9681

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

 

D E K R E T O J
    

Neni 1  

 

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Afrora Agim Kraja
2.    Shpendi Mehmet Muda
3.    Donika Hysni Muda (Beça)
4.    Albano Shpendi Muda
5.    Rustem Shpendi Muda
6.    Albana Luan Demiraj
7.    Artan Ramis Brandt (Stefi)
8.    Evis Nexhmi Karaj-Rossbacher (Karaj)
9.    Florian Skënder Tomini
10.    Petrit Mark Palokaj
11.    Alvario Petrit Palokaj
12.    Almario Petrit Palokaj
13.    Endri Skënder Kërluku
14.    Julia Renato Cipo (Ahmati)
15.    Anisa Muharrem Rizvanolli
16.    Luba Kerste Ndoka (Pepa)
17.    Suela Eqber Freund (Qylafi)
18.    Sara Saimir Deliallisi
19.    Andi Ismail Beka
20.    Errald Ndriçim Merdani
21.    Vilma Luan Belegu
 

Neni 2

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 07.07.2016
Nr. i dekretit: 9681             
 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                               BUJAR NISHANI