Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9680

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1    

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Doriana Petrit Brokaj
2.    Donald Kudret Parruca
3.    Sibora Abaz Hodaj
4.    Arminda Mërzuk Çaku (Mandija)
5.    Mariglena Gëzim Berisha
6.    Fabian Gëzim Berisha
7.    Spaso Risto Šunjević (Prandvera)
8.    Ruže Zako Šunjević (Vjeshta)
9.    Biljana Spaso Šunjević (Prandvera)
10.    Slađana Spaso Šunjević (Prandvera)
11.    Genti Orhan Jegeni
12.    Jasmina Danil Krstoviq (Hajkola)
13.    Mirosllav (Dritan) Janko Krstoviq (Matoja)
14.    Darko (Perparim) Drago Krstoviq (Nikollaj)
15.    Dalibor Urosh Krstović (Nikollaj)
16.    Jadranka Vido Lambulić (Zlatičanin)
17.    Janko (Arianit) Bozhidar Sekuliq (Neshoja)
18.    Branko (Alban) Niko Vuçiq (Nika)
19.    Ermira Gjorgji Vučić (Kerstoja)
20.    Darko Stojo Vučić

 Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 06.07.2016
Nr. i dekretit: 9680         

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                               BUJAR NISHANI