Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9627

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Denada Kastriot Canaj
2.    Mirela Muhamet Salihi (Spatari)
3.    Mirko Webio Izet Salihi
4.    Leona Izet Salihi
5.    Edoardo Izet Salihi
6.    Amelia Arben Kapxhiu
7.    Vjollca Sadik Pepaj (Elezaj)
8.    Gerald Artan Domi
9.    Cristian Artan Domi
10.    Olsi Qamil Meçe
11.    Eriona Kujtim Dashja
12.    Filoreta Sali Berisha (Memaçi)
13.    Hagim Abas Gavri
14.    Kevin Genci Ferhati
15.    Jona Doni Leka
16.    Ela Kostandin Dhamo
17.    Jorida Fatmir Sorra
18.    Parit Hysen Krasniqi
19.    Etleva Shkelzen (Shkëlqim) Spahija (Gjongecaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.06.2016
Nr. i dekretit: 9627

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI