Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9623

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Altin Shpresim Baçi
2.    Irini Biba
3.    Fatmir Selim Stafa
4.    Elda Spiro Dhima
5.    Anda Ndriçim Halili
6.    Kriarva Kristaq Dhami
7.    Klarita Sherbet Hushi (Kapllani)
8.    Sabah Rasim Kopliku (Hysa)
9.    Marilda Kozma Bllamo
10.    Adelina Ziko Nasi
11.    Etion Gori Prifti
12.    Stefan Milan Krstović
13.    Živko Jordan Krstović
14.    Alberta Blerim Tola
15.    Skënder Guro Tafa
16.    Isabell Ilia Koja
17.    Valbona Mentor Mërturi (Merturi)
18.    Gentiana Mentor Mërturi (Merturi)
19.    Edlira Evgein Kruja
20.    Kostandina Foto Macango
21.    Almita Kujtim Bejo (Zazo)
22.    Edlira Shaban Fromme (Vasku)
23.    Kostas Evangjelos Papadhimas
24.    Klodian Veli Myzyri
25.    Stela Hasan Krause (Shingjini)
26.    Ilda Bardhosh Baholli (Lilaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.05.2016
Nr. i dekretit: 9623

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI