Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9567

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mimoza Yzeir Allaraj
2.    Aferdita Ujkë Ajković (Sterkoj)
3.    Olsiana Muharrem Peshkepia (Stafuka)
4.    Bogiq Savo Radusinoviq
5.    Milorad (Gezim) Llabut Radusinović (Dritarja)
6.    Fatmir Ibrahim Zeqiri
7.    Andi Fatmir Zeqiri
8.    Pranvera Hajri Begu
9.    Lurid Lulzim Mavraj
10.    Erjola Andon Klarhold (Papa)
11.    Diana Fran Pjetërgjokaj (Mrishaj)
12.    Dorjan Sami Shabani
13.    Nikolla (Nikola) Janko Kontiq
14.    Jordan (Adriatik) Gjorgje Krstoviq (Nikollaj)
15.    Ajet Abedin Mailaj
16.    Artan Myzafer Baho
17.    Alma Hilmi Gashi (Kadija)
18.    Mirvjen Remzi Gashi
19.    Gert Viron Kristo
20.    Rado Gjuro Vukçeviq (Malaj)
21.    Vilma Danil Vukçeviq (Nikollaj)
22.    Diter Frederik Konini
23.    Mare Petro Šoć (Dimnaku)
24.    Dragan Vido Šoć (Shoqja)
25.    Zdenka Marko Šoć (Zlatičanin)
26.    Mishko Janko Kontiq
27.    Olti Niko Naska
28.    Rovena Savo Zlatičanin (Kontiq)
29.    Srđan Jordan Krstović

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 04.05.2016
Nr. i dekretit: 9567

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI