Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9459

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Varvara Jorgji Babasikas
2.    Valbona Ylli Kodra (Hysaj)
3.    Arian Zef Dema
4.    Drini Ali Salihi
5.    Nertila Laz Krasniç (Kondakçiu)
6.    Bujamin Nuredin Qahalliu
7.    Loreta Lili Marku (Qahalliu)
8.    Nazmi Hamdi Tepshi
9.    Xhulia Nazmi Tepshi
10.    Agime Zenun Bytyqi (Ndreu)
11.    Tesela Myzafer Tahiri (Coraj)
12.    Enea Irakli Thanasi
13.    Teuta Vehip Muharemi (Dajaka)
14.    Ervis Luan Paja
15.    Vladimir Gligo Šunjević (Prandvera)
16.    Sfetkllanka Niko Ajkoviq (Matanoviq)
17.    Aleksandër Gjok Preka
18.    Gerta Xhevahir Lesjak (Braçe)
19.    Vladimir Llabut Radusinoviq (Dritarja)
20.    Age Ndrec Berisha (Zefi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.03.2016
Nr. i dekretit: 9459

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI