Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9424

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Majlinda Avni Dedaj (Sulejmani)
2.    Neri Mustafa Keçi
3.    Teuta Jashik Maçi
4.    Fatjon Agim Koçi
5.    Aida Myftar Falli
6.    Jonida Qazim Kreci
7.    Amarilda Gazmend Saraçi
8.    Mirjan Imer Mavriqi
9.    Eglantina Feti Mavriqi (Mërnica)
10.    Damian Mirjan Mavriqi
11.    Florjana Marash Marku (Paplekaj)
12.    Gentjan Fiat Terolli
13.    Arsen Burhan Luku
14.    Sidrit Agron Hafizi
15.    Dino Petrit Frank (Hasani)
16.    Florian Enver Schneider (Bici)
17.    Eltion Lekë Shpani
18.    Vjollca Kadri Sadrija (Sano)
19.    Anila Ibrahim Kumina
20.    Florijan Driton Kumina
21.    Gerti Festim Fazlli
22.    Zorica (Milica) Vasil Gjinoviq (Nikollaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.02.2016
Nr. i dekretit: 9424

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI