Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9405

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Albulena Lulzim Zyba
2.    Miodrag Vido Zlatičanin (Tatiçaj)
3.    Panajoti (Panagiotis) Edmond Koça (Kotsas)
4.    Bujar Mahmut Bulica
5.    Leonida Bujar Bulica
6.    Buena Bujar Bulica
7.    Enkeleda Selman Bulica (Kastrati)
8.    Stela Prosper Martini
9.    Ana Kujtim Hoxha
10.    Cäcilia (Cacilia) Pellumb Shahini
11.    Gëzim Dervish Haka
12.    Irges Gezim Haka
13.    Romeo Anesti Shuka
14.    Jonida Ahmet Kulla
15.    Denisa Ismet Marten (Lami)
16.    Ilirjana Asllan Bajri (Muhametaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.01.2016
Nr. i dekretit: 9405

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI