Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9404

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Monika Sali Mëziri
2.    Servete Lulzim Kanapari
3.    Denisa Sihat König (Gjomemo)
4.    Suela Nazmi Qeraj
5.    Senad Hajri Ceni
6.    Ilirjan Mehmet Berisha
7.    Redjan Gëzim Tari
8.    Tahir Zenel Burllo
9.    Elvira Riza Burllo (Kanani)
10.    Jurgen Tahir Burllo
11.    Leonidha (Lulzim) Jani Mishtari
12.    Izet Vehbi Salihi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.01.2016
Nr. i dekretit: 9404

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI