Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9362

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Anjeza Suat Bichlmeier (Valishti)
2.    Elvana Bahri Kodraj (Topalli)
3.    Elena Arben Kodraj
4.    Ambra Arben Kodraj
5.    Elira Shpend Bajrami
6.    Blerim Bashkim Halili
7.    Aurora Bilbil Luzi (Bregu)
8.    Enedio Helidon Dita
9.    Eriona Fatos Jaho
10.    Alma Kastriot Imperioso (Sherifaj)
11.    Dajana Agron Xhemalaj
12.    Adelina Hamdi Sylshabanaj (Cara)
13.    Nadire Hamit Myderizi
14.    Enkelejda Liri Aoshi (Koçi)
15.    Erlinda Kastriot Sheme
16.    Elsa Mark Ndoj
17.    Aylin Taner Zherdi
18.    Leyla Taner Zherdi
19.    Valbona Kadri Halilaj (Toska)
20.    Lubin Risto Belkovi
21.    Fiona Lubin Belkovi
22.    Kristian Lubin Belkovi
23.    Ledina Enver Belkovi (Muzhaqi)
24.    Migena Simion Vaso

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 16.12.2015
Nr. i dekretit: 9362

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI