Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9361

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Gjorgjije Bogiq Vuçiq (Jugu)
2.    Zdravko Gjorgjije Vuçiq (Jugu)
3.    Denis Gjorgjije Vuçiq (Jugu)
4.    Vido Jako Zlatičanin (Tatiçaj)
5.    Snežana (Snezhana) Vido Zlatičanin (Tatiçaj)
6.    Lidia Llabut Kontiq (Dritarja)
7.    Annapaola Kolë Pjetri
8.    Odeta Avdi Staben (Ismalaj)
9.    Realda Roland Osmani
10.    Kreshnik Haqif Sulaj
11.    Velko Gligo Brajoviq (Ferezaj)
12.    Florika Fani Brajoviq (Gremi)
13.    Voltida Velko Brajoviq (Ferezaj)
14.    Endri Velko Brajoviq (Ferezaj)
15.    Andi Zenun Begzati
16.    Bledi Gole Vasha
17.    Mikel Bledi Vasha
18.    Altea Bledi Vasha
19.    Lindita Maksim Memaj
20.    Gentiana Leonard Kristo
21.    Vjollca Qerim Abdurahmani (Metaj)
22.    Klodian Fatmir Shehu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.12.2015
Nr. i dekretit: 9361

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI