Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9340

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Valbona Hamdi Dashllari (Dyli)
2.    Aida Minella Bitri
3.    Shpresa Gani Xhixha
4.    Enkelejd Sali Shehu
5.    Mehmet Durim Tusha
6.    Sofia Eloise Mehmet Tusha
7.    Valmira Pazait Lamaj (Dalipaj)
8.    Ujvara Hysen Pepaj
9.    Gramoz Hysen Pepaj
10.    Vjola Spiro Duri
11.    Diana Vehbi Kuçi
12.    Sokol Kulla Kulla
13.    Edmond Bilal Haxhiraj
14.    Zamira Qamil Haxhiraj (Dafku)
15.    Ilir Hajri Dollani
16.    Dashamir Ramadan Çokaj
17.    Bekim Petrit Haxhiaj
18.    Ermira Hamit Leskaj
19.    Sonila Vasillaq Vangjel
20.    Lorin Artan Canaj
21.    Vladimir Martin Barth (Ndreka)
22.    Rume Vojin Zlatičanin (Pambuku)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 04.12.2015
Nr. i dekretit: 9340

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI