Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9210

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

 
U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Haxhi Qamil Qello
2.    Ferika Arif Qello (Berberi)
3.    Dorart Ilirian Xhydollari
4.    Leonard Demir Rudi
5.    Irida Ismet Kulla (Lloshi)
6.    Suzana Xhemal Xheka (Shoferi)
7.    Erjona Saba Engin (Tuçi)
8.    Endri Kadri Coha
9.    Eugen Hodo Doce
10.    Lejla Rifat Muzina (Tola)
11.    Rustem Reshit Kërtusha
12.    Armand Pëllumb Mehmeti
13.    Fatime Petrit Olldashi
14.    Elfrida Misto Kosova (Theodhori)
15.    Zoran Niko Ceklić (Tavanaj)
16.    Ivo Mitro Ajkoviq (Alkaj)
17.    Kristo (Kristaq) Mitro Ajkoviq (Alkaj)
18.    Milijana Milosh Mikuliq (Malaj)
19.    Andrija (Ardijan) Jaksha Krstović (Nikollaj)
20.    Sllagjan Milenko Brajoviq (Ferezaj)
21.    Niko Danil Zlatičanin (Kerstoja)
22.    Biserka Gjorgjo Zlatičanin (Doniku)
23.    Boban Niko Zllatiçanin (Kerstoja)
24.    Milenko Zako Zlatičanin (Tatiçaj)
25.    Sonja Milenko Zllatičanin (Kerstoja)
26.    Zllatko Vladimir Zlatičanin (Zllatiçanin)
27.    Radmilla Rade Zlatičanin (Gjinoviq)
28.    Zllatko (Zamir) Branko (Jagosh) Marash (Marashaj)
29.    Vesna Vojin Marash (Kontiq)
30.    Teodora Zlatko (Zllatko) Maraš (Marash)
31.    Evis Ramis Drini
32.    Iliriana Qerim Çaushaj
33.    Marsida Tom Vukëlaj
34.    Astrit Destan Almeta
35.    Henri Vladimir Agaraj
 

Neni 2

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.08.2015
Nr. i dekretit: 9210
 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI