Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9209

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Irisi Jemin Dogjoni
2.    Trendafile Skënder Çela (Meçorrapaj)
3.    Ilsa Smajl Leonhardt (Kombi)
4.    Jovan Zarije Martinoviq (Shuto)
5.    Lilana Jovan Martinoviq (Shuto)
6.    Julia Jovan Martinoviq (Shuto)
7.    Slobodan Jovan Martinović (Shuto)
8.    Vera Risto Kontiq (Shuto)
9.    Mateos Kujtim Murati
10.    Irena Andrea Kapurani (Kaçani)
11.    Sofia Dhimitër Kapurani (Kapouranis)
12.    Nicklas Ilir Taja (Bjärenson)
13.    Lumturie Qerim Rakipi (Gjoni)
14.    Rafail Valentin Frroku
15.    Myrtezan Shaqir Cibraku
16.    Edvin Myslym Mebelli
17.    Momir Petro Radusinovic (Dritarja)
18.    Aida Pal Radusinovic (Gjini)
19.    Malvina Kadri Noka (Tafaj)
20.    Guxim Ali Ymaj
21.    Lindita Anesti Speci (Demiri)
22.    Fedra Sllobodan Raiçeviq (Simoja)
23.    Mirko Velo Zllatiçanin (Tatiçaj)
24.    Kovilka Mirko Zllatiçanin (Tatiçaj)
25.    Mira Fran Stajkiq (Leka)
 

Neni 2

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.08.2015
Nr. i dekretit: 9209
 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI