Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9124

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Agim Kadri Basha
2.    Marina Gëzim Qyqja (Shosha)
3.    Blerina Bashkim Jonuzi
4.    Bledar Seit Zerelli
5.    Alma Shefqet Muja (Dishi)
6.    Angela Aleksandër Sema
7.    Alvana Ndriçim Simbrunner (Allaj)
8.    Bozho Gjuro Matanoviq (Matanaj)
9.    Ruzhe Andro Matanoviq (Brojaj)
10.    Branimir Spiro Krstoviq (Nikollaj)
11.    Artur Sllobodan Mikuliq
12.    Jelena Millovan Krstoviq (Felçiq)
13.    Zdravko Vladimir Zlatičanin (Kerstoja)
14.    Ana Bozho Zlatičanin (Matanoviq)
15.    Kozeta Gafurr Nurja (Zhgjuni)
16.    Denis Osman Kujtim Nurja
17.    Dejzi Kujtim Nurja
18.    Qemal Ramadan Drini
19.    Ardjan Sytki Bushati
20.    Valbona Veli Bushati (Beçaj)
21.    Daniel Ardjan Bushati

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.05.2015
Nr. dekreti: 9124  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI