Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9151

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Migena Faik Dhamo (Miraçi)
2.    Etleva Nuri Veisllari
3.    Besmir Ismet Kajolli
4.    Redion Ismet Kajolli
5.    Aida Bedri Meti (Patoku)
6.    Sabine Viktor Belçaku
7.    Sarah Viktor Belçaku
8.    Jonna (Fatjona) Idriz Kuball (Hoxhaj)
9.    Haki Azis Merko
10.    Xhovalin Zaim Jakupi
11.    Jona Xhovalin Jakupi
12.    Ilir Hysenj Speci
13.    Mariglena Mexhit Mitrushi (Gjyla)
14.    Elda Ferit Karaj
15.    Polikron Astrit Memlika
16.    Odeta Safet Ittenbach (Shuti)
17.    Rroki Arben Ndreka
18.    Kleitia Vergjil Monari
19.    Elona Hysmet Lulo
20.    Adile Beqir Muka
21.    Endrit Llesh Ndoj
22.    Devi Llesh Ndoj
23.    Hatixhe Ramadan Lila (Hoxha)
24.    Klodjan Gurtali Lila
25.    Mentor Osman Osmanaj
26.    Jetlir Lutfi Kolaneci
27.    Silva Eduard Agostini

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.06.2015
Nr. i dekretit: 9151                         
     

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI