Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9049

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Branko Rado Zllatiçanin (Krstoja)
2.    Edmonda Gligo Zllatiçanin (Pjetri)
3.    Goran Branko Zllatiçanin (Krstoja)
4.    Olta Albert Ballhysa
5.    Enkelejda Qamil Sakollari (Qehajaj)
6.    Aida Bajram Schneckenburger (Shametaj)
7.    Pebeka Petrit Kasemi
8.    Lindita Hamdi Ushaku (Topi)
9.    Arion Agon Ushaku
10.    Pavle (Pavlin) Pero (Prelë) Popoviq (Çekaj)
11.    Julga Drago Popoviq (Mikuliq)
12.    Valbona Bashkim Tila
13.    Adela Hasip Çerma
14.    Mladen Arrso Matanović (Matanaj)
15.    Gzime Tahir Tafa
16.    Sudisman Nuredin Hoxha
17.    Clint Zamir Shpuza
18.    Ervis Myslim Çollaku
19.    Bledar Fadil Brahimaj
20.    Sherife Arshi Bala
21.    Isida Sheuqet Kreuzer (Toska)
22.    Rexhina Avni Tahiri
23.    Rexhep Avni Tahiri
24.    Milan Spaso Krstoviq (Nikollaj)
25.    Sllagjan Millan Martinoviq
26.    Ilir Ismet Muça
27.    Gëzim Isa Dani
28.    Majlinda Abdurahim Wiesbauer (Kërleshi)
29.    Besnike Sefer Isak (Lazi)
30.    Elvis Selim Pashaj
31.    Renata Bashkim Xibraku (Kuçi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 16.04.2015
Nr. dekreti: 9049   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI