Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9048

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Frederik Koço Konini
2.    Dorina Njac Konini (Doçi)
3.    Valentina Aleksandër Selmani (Nimali)
4.    Julia Spiro Dino
5.    Fatmir Haxhi Mema
6.    Najada Ali Mema (Mullaj)
7.    Lars Fatmir Mema
8.    Anxhi Fatmir Mema
9.    Bergita Mehmet Tanku (Beqiri)
10.    Hilmi Qamil Buhaj
11.    Sabahete Haxhi Buhaj (Demaj)
12.    Avdi Arben Ferizoviqi
13.    Anita Arben Ferizoviqi
14.    Arrso Gjuro Matanaj
15.    Jelena Mitro Matanaj (Malaj)
16.    Denita Arjan Baholli
17.    Melani Reshit Cika (Petrela)
18.    Andi Giland Cika
19.    Leonard Sulejman Hyka
20.    Jete Kamer Čakarić (Beqiri)
21.    Sonila Tufo Keminaj
22.    Juna Keminaj
23.    Julia Skënder Qelibari
24.    Bajram Skënder Qelibari
25.    Adria Jonna Skënder Qelibari
26.    Regina Agron Qelibari
27.    Dhurata Sabri Çaushaj (Sinani)
28.    Chiara Anna Teme Çaushaj
29.    Suzana Ramazan Hanke (Pisha)
30.    Olsi Ligor Çifligu
31.    Edlira Leonard Çifligu (Foto)
32.    Lorena Olsi Çifligu
33.    Xhoana Olsi Çifligu
34.    Athina Isuf Fara (Hoxha)
35.    Alpin Halo Habazaj
36.    Merita Koçi Floqi (Andoni)
37.    Blerta Zylfo Zerellari (Goxha)
38.    Dominik Arian Zerellari
39.    Nevila Bardhyl Kraja
40.    Arlinda Resmi Çiftja (Fejzo)
41.    Loren Bashkim Arrësi
42.    Aurel Dhimitraq Qirjazi
43.    Suada Vehbi Suçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 16.04.2015
Nr. dekretit: 9048     

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI