Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8980

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Gylberta Mehmet Xhelili (Muda)
2.    Alvi Atli Xhelili
3.    Heldi Atli Xhelili
4.    Dea Atli Xhelili
5.    Daniel Atli Xhelili
6.    Aleksandar Nikoll Kontić
7.    Ivana Aleksandar Kontić
8.    Shaqe Marash Smajlaj
9.    Nedelko Spaso Rajçeviç
10.    Zoranka Spaso Rajçeviç
11.    Kadri Sulejman Kani
12.    Klaudia Thanas Lena
13.    Zoran Danil Popović (Popaj)
14.    Mirjana Arso Popović (Jakoja)
15.    Rajdona Bajram Zeqiri
16.    Pamela Bashkim Shehu
17.    Besnik Qazim Spahiu
18.    Ilirjan Qazim Katana
19.    Klodian Vasil Ferro
20.    Valbona Emin Isufi
21.    Ervina Halil Bushi
22.    Rasim Agron Kallfa
23.    Mimoza Sami Leka
24.    Valentina Gjon Shehaj (Niklekaj)
25.    Dea Alejdin Shehaj
26.    Enid Alejdin Shehaj
27.    Onerda Bashkim Randazzo (Malo)
28.    Marin Kristo Fara
29.    Azeta Mensur Nissen (Demiri)
30.    Elona Agim Notroff (Elezi)
31.    Elvina Petrit Veliu (Jovani)
32.    Etleva Kosta Brandth (Kuçuqi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 24.02.2015
Nr. dekretit: 8980    

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI