Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8918

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ana Jani Golemi
2.    Elion Fatmir Hoxha
3.    Alma Jazo Kuglin (Xhaferaj)
4.    Gladiola Demë Klarmann (Buçpapaj)
5.    Amadeos Rifan Rexha
6.    Edvina Skënder Qelibari
7.    Miranda Bashkim Hoffmann (Keta)
8.    Loreta Agron Jakubowski (Zani)
9.    Mirgea Guri Dushollari (Nune)
10.    Morava Basri Tota
11.    Dritan Todi Kulari
12.    Gentjana Gjovalin Hasani
13.    Elda Ruzhdi Reçi
14.    Nadja Fisnik Haçkaj
15.    Nevisa Teme Çaushaj
16.    Majlinda Ali Stralucke (Kala)
17.    Arbër Kujtim Gjoka
18.    Altin Xhemali Braneshi
19.    Paola Altin Braneshi
20.    Joel Altin Braneshi
21.    Valentina Lulëzim Bregasi (Shaulla)
22.    Medi Ismet Bregasi
23.    Adriatik Agim Toska
24.    Edlira Reis Toska (Caka)
25.    Alba Adriatik Toska
26.    Enia Adriatik Toska
27.    David Adriatik Toska
28.    Loverna Agron Dehnert (Çobanaj)
29.    Esmeralda Sigurim Qato (Ruçi)
30.    Aron Anri Qato
31.    Eduart Sami Kryeziu
32.    Armando Kujtim Hoxha
33.    Fatjona Shkëlqim Kaçiu
34.    Aleksandër Skënder Reçi
35.    Ilir Jonuz Merxhani
36.    Daklea Jusuf Tançica
37.    Blerian Shpëtim Kushta

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.02.2015
Nr. dekretit: 8918 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI