Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8843

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Almida Maringlen Çelmeta (Zera)
2.    Erisa Eduard Çelmeta
3.    Dion Eduard Çelmeta
4.    Alketa Simion Vaso
5.    Argeta Xhemali Murati
6.    Vojislava Bogo Krstović
7.    Denis Fidelino Halo
8.    Artur Xhafer Xhaferraj
9.    Sonila Petraq Xhaferraj (Proko)
10.    Iris Fejzi Shabani
11.    Deshire Qazim Domi (Bermuça)
12.    Besim Halil Kulheku
13.    Teuta Ramazan Kulheku (Thermija)
14.    Kelmend Besim Kulheku
15.    Jora Besim Kulheku
16.    Elona Xhelal Kurtbegu
17.    Eduard Tahir Titini
18.    Marjel Tonin Demaj
19.    Alfred Palë Vuksani
20.    Shkëlqim Han Tusha
21.    Beqir Malë Prengezi
22.    Kleand Mitat Haxhiaj
23.    Teuta Bajram Göddel (Haxhiaj)
24.    Fabian Sihat Muço
25.    Shkelqim Adem Lushaj
26.    Jetmir Maksut Eisemann (Pasha)
27.    Nesila Saimir Çela
28.    Barbara Ilir Dymi
29.    Mimoza Jonuz Marku
30.    Angela Fari Xhediku

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 12.12.2014
Nr. dekretit: 8843 

  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI