Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8767

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ita Kol Kaftalli
2.    Ares Kol Kaftalli
3.    Monda Millo Shunjeviç (Çekaj-Popoviq)
4.    Špresa Sllafko Šunjević (Krstoviq)
5.    Lulzim Mergim Bilali
6.    Klodian Feim Çarçiu
7.    Etleva Avduraman Resulaj
8.    Altea Elton Hazizi
9.    Sokol Xhevit Dafku
10.    Juljana Qemal Trigonis (Skenderaj)
11.    Edlira Beqir Hermanns (Kodra)
12.    Esiona Spartak Stefani
13.    Kledia Spartak Stefani
14.    Sonila Gjon Ndreka
15.    Enkeleda Herkul Tartari
16.    Manola Herkul Tartari
17.    Zeliha Shyqyri Runkler (Stafa)
18.    Valbona Zef Berishaku (Meshkurti)
19.    Erjola Beqir Tosku (Kosova)
20.    Klodjan Rafizan Plischke (Bami)
21.    Samanda Eduard Çelmeta
22.    Sonila Haqif Sulaj
23.    Brunilda Skënder Schons (Haxhihyseni)
24.    Ina Rrok Dionisi
25.    Matilda Çelnik Jaupi
26.    Fatjon Kamber Shala
27.    Ilir Destan Almeta
28.    Alma Shefqet Lika
29.    Fatjona Lulzim Kanapari
30.    Gentjan Ali Lamnica

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 31.10.2014
Nr. dekretit: 8767 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI