Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8481

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Edlira Tomorr Kotorri (Hoxha)
2.    Jesika Veton Kotorri
3.    Pamela Veton Kotorri
4.    Kristi Albert Deetjen (Myftiu)
5.    Orestia Gjon Kapidani
6.    Armand Genc Bega
7.    Marla Armand Bega
8.    Dora Vasillaq Tili

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 10.02.2014
Nr. dekretit: 8481     

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI