Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8456

 D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Rudina Llesh Kriebler (Gjoni)
2.    Sara Lulëzim Hoxha
3.    Kevin Lulëzim Hoxha
4.    Lindita Shaban Omeri
5.    Ilir Nusret Hasanaj
6.    Sead Lulzim Krajaj
7.    Albana Zeqir Rashica
8.    Marsela Petrit Castellino (Drogeja)
9.    Indrit Ismet Lekaj
10.    Valbona Gjelosh Weber (Gecaj)
11.    Jusuf Pëllumb Karameta
12.    Valbona Nexhat Baze (Nallbati)
13.    Keti Alfred Topi
14.    Manuel Ismet Cara
15.    Klodeta Steljano Wigger (Neni)
16.    Marenglen Pëllumb Balilaj
17.    Nevila Grabrosh Lasku
18.    Jemine Isak Noka
19.    Alma Ndue Deda
20.    Isa Isuf Haxhia
21.    Afërdita (Aferdita) Haqif Haxhia (Osmani)
22.    Daniel Isa Haxhia
23.    Elvin Skender Aliu
24.    Oliver Kushtrim Kushova
25.    Genci Themistokli Roshi
26.    Martin Mhill Gjoni
27.    Bardhok Mhill Gjoni
28.    Luan Vladimir Ago

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.01.2014
Nr. dekretit: 8456 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI