Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8455

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Edlira Haxhi Pirushi
2.    Fation Zenun Halili
3.    Roland Agim Muhameti
4.    Sonila Naço Llambro
5.    Ines Roland Llambro
6.    Lea Roland Llambro
7.    Ines Alfred Topi
8.    Manjola Agim Zajmi
9.    Relvi Rexhep Mehmeti
10.    Silvana Selman Hajdari (Farruku)
11.    Denis Agim Hajdari
12.    Gent Bashkim Musaj
13.    Marita Lin Zimmermann (Vuksani)
14.    Kristo (Christos) Pavllo Foto (Fotos)
15.    Gjyljana Adem Vila
16.    Albana Prel Qosja (Ndreka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 13.01.2014
Nr. dekretit: 8455  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI