Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8425

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Anila Sotiraq Gjasula (Shore)
2.    Majlinda Liman Keçi (Hoxha)
3.    Etleva Niko Schulz (Beluri)
4.    Adrian Rakip Tafa
5.    Zoranka Zharko Shunjeviq (Matanoviq)
6.    Milenko Nikoll Kontić
7.    Mirela Sllavko Kontić (Davidoviq)
8.    Marjan Zharko Matanoviq (Matanović)
9.    Zhivo Bllago Reshetar (Reshator)
10.    Jane Zhivo Reshetar (Reshator)
11.    Jorgo Zhivo Reshetar (Reshator)
12.    Ivana (Flora) Ded Reshetar (Stolaj)
13.    Bozho Zhivo Reshetar (Reshator)
14.    Jani Refit Lacaj
15.    Dardan Sylë Haxhija
16.    Brikena Ahmet Dindar (Muharremi)
17.    Adelina Naun Vidheshtari (Bajrami)
18.    Shqiponja Hasim Nott (Bregu)
19.    Ylvije Rexhep Belçaku
20.    Remin Vangjel Muzina
21.    Isabela Lavdërim Isak
22.    Niko Zef Marceli
23.    Shkëlqim Hasan Çela
24.    Luiza Besim Çela (Çanaku)
25.    Trajko Llazi Nestori

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.12.2013
Nr. dekretit: 8425 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI