Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8393

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8393

        
            D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15, 16 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Erinda Fatmir Shakaj
2.    Gent Ahmet Gjeçi
3.    Aqif Enver Jaho
4.    Hysnije Qamil Jaho
5.    Arlind Bajram Perizi
6.    Tonin Pavlin Vata
7.    Eglantina Xhevair Udech (Nazaj)
8.    Ardiana Ramazan Hasniqi (Ftoni)
9.    Silvana Agim Murati (Kamberi)
10.    Sherif Safet Selamaj
11.    Xhemal Sinan Bega
12.    Liljana Dervish Knupfer (Mysja)
13.    Blerta Nikollaq Rista
14.    Redian Dashamir Arapi
15.    Aleksandra Kristaq Lörsch (Pali)
16.    Majlinda Hekuran Rrenga
17.    Ilda Adli Baholli
18.    Diogjen Trifon Bardhi
19.    Sofika Thoma Bardhi (Jupe)
20.    Kristina Diogjen Bardhi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 19.11.2013
Nr. dekretit: 8393

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI