Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8301

   D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15, 16 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Fatmir Agron Qelibari
2.    Eriona Fatmir Zeneli
3.    Argita Bardhyl Lleshi
4.    Almir Lefter Kashta
5.    Mimoza Fejzi Zogaj (Shaha)
6.    Marinela Gëzim Merko (Kepi)
7.    Vjosela Denis Merko
8.    Ajla Denis Merko
9.    Teuta Bilal Shametaj (Harizaj)
10.    Ylber Mehdi Ismailaj
11.    Ilir Skender Dikollari
12.    Loana Arjan Juka
13.    Teuta Qirjako Kirchner (Hodo)
14.    Daniela Diogjen Bardhi
15.    Vladimir Shtjefën Fizi
16.    Edias Lavdërim Isak
17.    Fatjon Edmond Celani
18.    Kastriot Aqif Kenga

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.09.2013
Nr. dekretit: 8301   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI