Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8291

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15, 16 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Julinda Lavdosh Muhametaj
2.    Gëzim Nikoll Volaj
3.    Mira Miqan Zllatiçanin (Kerstoja)
4.    Mirela Arso Zllatiçanin (Kerstoja)
5.    Voin (Vojin) Tosho Matanoviq (Dimnaku)
6.    Franko Puka
7.    Fatmir Enver Shehu
8.    Altin Zyhdi Bajri
9.    Gent Skënder Barbullushi
10.    Albert Muharrem Hidri
11.    Artur Hysen Metalia
12.    Eni Pellumb Kumbaro
13.    Arnisa Olsi Kotte
14.    Arben Hasim Duzha
15.    Adhurim Myrtezan Shametaj
16.    Aeta Adhurim Shametaj
17.    Lindita Faslli Qevani (Baho)
18.    Erkan Durim Qevani
19.    Angjelina Njac Schwenk (Haxhija)
20.    Kujtim Muharrem Zhegu
21.    Dorian Roland Xhoxhi
22.    Ivan Janko Zllatiçanin (Kerstoja)
23.    Fatos Sefer Demaj
24.    Brunilda Llazar Fani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.08.2013
Nr. dekretit: 8291

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI