Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8234

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Eralda Fari Xhediku
2.    Lefteria Kristo Foukis (Andoni)
3.    Vangjelia Jorgji Kapurani (Foukis)
4.    Ermelinda Vathi Nezha
5.    Dorian Sihat König (Gjomemo)
6.    Xhuliana Kristaq Gjergo
7.    Ronen Kostandin Pisha
8.    Dorothea Petraq Koka
9.    Elona Timothea Aleksi
10.    Mirela Bardhyl Kummer (Babi)
11.    Irdi Adriatik Çelkupa
12.    Adelle Adriatik Çelkupa
13.    Tamara Njazi Ferri (Islamaj)
14.    Radovan Alfred Gjona
15.    Elmira Haziz Manske (Drini)
16.    Mezan Aqif Dautaj
17.    Tim Mezan Dautaj
18.    Irma Ibrahim Dautaj (Basha)
19.    Glen Mezan Dautaj
20.    Oriola Hamdi Caslli (Kryeziu)
21.    Milaim Hysni Mazrreku
22.    Kastriot Alush Thaçi
23.    Adrian Isuf Selimllari
24.    Julia Arben Mamli
25.    Rezart Eqerem Bundo
26.    Albano Afrit Qoli
27.    Sard Beqir Kosova

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.06.2013
Nr. dekretit: 8234

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI