Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8226

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Erjola Bajram Xibraku
2.    Mario Lulzim Pendari
3.    Valbona Petrit Blatt (Kuçi)
4.    Eriola Fadil Kareçi
5.    Enxhi Ramazan Seli
6.    Elton Hyqmet Miraka
7.    Ergys Sami Metalija
8.    Ermal Selami Saraçi (Saraci)
9.    Majlinda Fiqiri Mostofi Afschar (Osmanaj)
10.    Darius Mannsour Mostofi Afschar
11.    Enxhi Maksim Lajthia

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 10.06.2013
Nr. dekretit: 8226

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI