Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8062

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Rediana Blerim Sternbacher (Hasani)
2.    Glen Sokol Goxhi
3.    Rezart Shyqyri Palluqi
4.    Artemis Vladimir Lilo
5.    Nesti Ndre Demaj
6.    Majam Ismet Çira (Cira)
7.    Shyqyrije Halit Rexha (Hoxha)
8.    Sara Rifan Rexha
9.    Rifan Ismail Rexha
10.    Sonila Çelnik Francova (Taci)
11.    Lirie Hevzi Krasniqi
12.    Violeta Nebi Nyrud (Shehaj)
13.    Evis Dhimitraq Stoja
14.    Fiorentina Eqrem Frenzel (Ceka)
15.    Aida Ibrahim Gjyriqi (Duka)
16.    Laurent Adem Gjinia
17.    Albi Bashkim Enesi
18.    Irvin Ilir Rexha
19.    Asetila Pjetër Köstinger (Zefi)
20.    Endri Astrit Avdiaj
21.    Veada Astrit Koroveshi
22.    Bernhard Ilirjan (Ilirijan) Kushova

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 15.03.2013
Nr. dekretit: 8062

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI