Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7941

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Astrit Skënder Xhelili
2.    Albano Samir Bujar Bonaj
3.    Doris Nikalin Prifti
4.    Doriana Vasil Nupen (Doja)
5.    Violeta Avdyl Rexha (Rexhaj)
6.    Klaus Kujtim Shabani
7.    Jorgji Ilia Koja
8.    Xhulio Dashamir Bejkollari
9.    Aida Islam Bali (Cani)
10.    Alina Agustin Cani
11.    Sulejman Agustin Cani
12.    Sebastian Agustin Cani
13.    Kajan Petrit Kajo
14.    Esra Kajan Kajo
15.    Edon Oltion Mehmetaj
16.    Manjola Xhevair Gödeoglan (Krasniqi)
17.    Laureta Enver Fatsis (Kurmaku)
18.    Thanas Alfred Jørgensen (Çavo)
19.    Idlir Spiro Peçi
20.    Ornela Thanas Dhima-Konçi (Dhima)
21.    Besnik Selim Biba
22.    Ilda Bardhosh Grüttner (Micaj)
23.    Lumturi Sali Daka (Gjoni)
24.    Nasije Fadil Gega (Gjepali)
25.    Alsid Esat Gega
26.    Kejda Besnik Krauß (Nelaj)
27.    Julia Franko Bechtloff (Kroqi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 05.02.2013
Nr. dekretit: 7941

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI