Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7930

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Anduena Alfred Kushi
2.    Alban Veiz Gjoni
3.    Evis Eqerem Boge (Bundo)
4.    Henson Muharrem Nguci
5.    Vladimir Petrit Shabani
6.    Fatos Sadik Plaku
7.    Samuel Fatos Plaku
8.    Evelina Muhamet Plaku (Dushku)
9.    Titi Fatos Plaku
10.    Dalip Enver Keçi
11.    Laora Basri Çullhaj (Buzhiqi)
12.    Isola Shpetim Geef (Pobrati)
13.    Eni Ilir Miluka
14.    Ermir Xhevdet Pulaha
15.    Artenor Enver Stutz (Idrizi)
16.    Elton Avdyl Duka
17.    Alfred Safet Mane
18.    Ilir Zazan Dollaku
19.    Taulant Napolon Skënderi
20.    Denis Theodhor Papa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.01.2013
Nr. dekretit: 7930

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI