Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7894

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Brunilda Skender Pitani
2.    Arbër Ilir Qesja
3.    Përparim Ali Simoni
4.    Selina Përparim Simoni
5.    Aron Përparim Simoni
6.    Edmond Hamdi Topi
7.    Rubin Sadri Ahmeti
8.    Erenik Binak Çelaj
9.    Jurilda Petraq Kaçeli (Kaceli)
10.    Bardhyl Maliq Balaj
11.    Valdete Hajredin Balaj (Coro)
12.    Blerina Skënder Gjoka (Memishi)
13.    Edi Nikolla Ogreni
14.    Enkelejda Kristul Deda (Cani)
15.    Enxhi Beatriçe (Beatrice) Koço Deda
16.    Aferdita Kadri Golbach (Elezi)
17.    Sadik Xhemal Gjata
18.    Roland Sadik Gjata

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.12.2012
Nr. dekretit: 7894

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI