Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7819

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Fabian Palë Rupa
2.    Ylli Fadil Halili
3.    Majlinda Agim Memedi (Shehi)
4.    Laura Ruzhdi Pupovci
5.    Florentina Ruzhdi Pupovci
6.    Alban Sokol Gjillani
7.    Roland Xhelal Skura
8.    Sigurim Tahir Tafa
9.    Ergys Idai Xhafaj
10.    Lulzim Dostan Koldashi
11.    Denada Haxhi Seitz (Blaka)
12.    Eva Xhelal Hasani (Puka)
13.    Gino Arben Hasani
14.    Matias Arben Hasani
15.    Violeta Lahim Halilaj (Hoxha)
16.    Migena Genc Musaraj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.11.2012
Nr. dekretit: 7819

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI