Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7798

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Rigers Idris Sulku
2.    Emanuela Zef Nika
3.    Mariela Nika
4.    Eriola Berhan Tataveshi
5.    Suada Berhan Tataveshi
6.    Veton Hysen Zeksylaj
7.    Jeton Hysen Zeksylaj
8.    Violeta Hysen Zeksylaj
9.    Saimir Syrja Coraj
10.    Andi Musa Tabaku
11.     Ledina Nimet Metelko (Hoxha)
12.    Suzana Preng Mergenthaler (Sefgjini)
13.    Gentjan Islam Merlika

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 26.10.2012
Nr. dekretit: 7798

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI